osobní stránka


Dodatek IV - k příbuzenským vztahům s rodinou Jouzových z Chotutic.

 

 

Baláťovi z Chotutic.

 

V listopadu 2010  mě upozornil dopisem pan Tomáš Větvička, který je spřízněný s rodinou Jouzovou z Chotutic, na některé nedostatky v rodokmenu.  V části rodokmenu Baláťů z Chotutic jsem se totiž  dopustil omylu, když jsem vycházel pouze z údajů na hrobce ve Skramníkách  a považoval jsem podle data narození Vladimíra Balátě (*1909) za bratra Václava Balátě (*1881), zatím, co byl jeho synem a tedy bratrem Anny Baláťové provdané Musilové (*1922).

 

Václav Balátě (*1881), který byl kmotrem mého otce, byl majitelem statku v Chtuticích a generálním ředitele Plaňanské vzájemné pojišťovny, která patřila k jedné z prvních pojišťoven (1871) v tehdejším Rakousku - Uhersku . Kromě této činnosti se angažoval i politicky, jak se o tom zmiňuji v části "Historie čtyř staletí II", této kroniky. 

Upravený rodomen je možno si prohlédnout zde: 

web.telecom.cz/balatemilos/rodokmen.2011.jpg

 

Díky dopisu pana Tomáše Větvičky se mi podařilo  chybu opravit a náš rodokmen rozšířit o další příbuzenské vztahy:

                                                          Na fotografiích jsou Václav Balátě (*1881) a Anna Baláťová, rozená Jouzová (*1884)