osobní stránka


Zlatá svatba.

Jedná se o „zlatou svatbu“ Františka Balátě (*1832) a Marie Baláťové, rozené Ptákové (*1834).

Pradědeček  František Balátě (1832) byl velice pracovitý a podnikavý člověk,  kromě vedení vlastního hospodářství v Bříství u Nymburka, byl mnoho let starostou obce a provozoval současně i pohostinskou činnost. Zachovala se nám po něm celá řada dokumentů, kterým je v kronice věnováno několik stran textu. Pradědeček František dokázal dobře zabezpečit i svoji rodinu a tak je společná fotografie přehledem  úspěšných a ve své době i významných osobností.

Původní svatba pradědečka Františka Balátě (*1832) a prababičky Marie Baláťové, rozené Ptákové (*1834)  se konala dne 14.12. 1853 a svoji „Zlatou svatbu“ oslavili v r. 1903 v Bobnicích  na zahradě statku č. 22, kde hospodařil jejich  zeť Václav Brzák a  dcera Marie Brzáková, rozená Baláťová.

Dlužno dodat, že pradědeček František Balátě se dožil požehnaného věku 95 let a prababička Marie Baláťová věku 89 let a tak spolu oslavili manželé kromě svatby zlaté, ještě v roce 1913 "svatbu diamantovou" a v r. 1923 dokonce i "svatbu platinovou".

Na fotografii  ze "zlaté svatby"  vidíme rodinné příslušníky, rozdělené do čtyř větví:

1.      Původní větev z Bříství zvaná nymburská (n), později pražská (p)

2.      Větev chotutická (ch)

3.      Větev bobnická  (b)

4.      Větev lošanská (l )

Jednotliví účastníci slavnosti zvěčnění na dobové fotografii jsou v dalším textu popisováni dle jejich příbuzenského vztahu k oslavencům, s označením příslušné rodinné větve (v závorce).

 

Horní řada stojících, z pravé strany:

Anna Baláťová, provd. Viková – vnučka (ch)

Václav Balátě (*1881) – vnuk (ch), na fotografii je jako dvaadvacetiletý voják. Později se stal  ředitelem Plaňanské vzájemné pojišťovny – centrály v Plańanech a statkářem v Chotuticích.

Marie Baláťová, provd. Lacinová – vnučka (ch)

 

Václav Balátě (*1856) – syn (ch). Statkář v  Chotuticích – statek měl přes 100 ha a z vyprávění si vzpomínám, že již před válkou  vlastnil několik traktorů. Angažoval se i politicky, v tehdejším  agrárním hnutí.

Marie Baláťová, provd. Plačková (*1890) – vnučka (n)

František Balátě (*1889) – vnuk (p), tehdy čtrnáctiletý.  Později se stal plukovníkem ČSA, hrdinou  1. světové války- legionářem , přednostou Zemského vojenské stavebního ředitelství v Brně a ředitelem Ředitelství stavby dálnic v Praze.

Anna Baláťová, roz. Boháčková (*1870) – snacha (n)

 

František Balátě (*1858) – syn (p ), obchodník na Královských vinohradech v Praze,

 

Marie Brzáková, roz. Baláťová  – dcera (b)

Václav Brzák (*1859) – zeť (b) – statkář v Bobnicích a okresní starosta v Nymburce

 

Josef Balátě (*1862) – syn (l ) – statkář v Lošanech, okresní starosta v Kolíně, předseda Hospodářského družstva v Kolíně, dlouholetý člen Okresní školské rady, držitel diplomu Národohospodářského ústavu při české akademii věd a umění, vyznamenaný cenou Adlofa Prokůpka za záslužnou činnost v zemědělství.

Miloslava Baláťová provd. Nováková (*1895) – vnučka (l ) . Byla provdána za středoškolského profesora Františka Nováka (*1890), žili v krásné vile v Klatovech, kam jsme s rodiči za nimi jezdili na prázdniny a dělali odtud výlety na Šumavu.

František Balátě (*1892) – vnuk (l ) – o tomto příslušníku naší rodiny nevím nic, pravděpodobně zemřel jako velice mladý.

 

Dolní řada sedících, z pravé strany:

Anna Baláťová (*1858) – snacha (ch)

Růžena Baláťová,  provd. Reigrová – vnučka (ch)

 

Marie Baláťová (*1834) a Frantiček Balátě (*1832) – oslavenci

 

Vácslav Balátě  (*1897) – vnuk (l ) , klečící, v té době šestiletý. Později se ujal hospodářství na statku v Lošanech, avšak  zemřel poměrně mladý, ve věku 42 let. Statek  po něm převzala jeho manželka Bohumila roz. Boumová (*1904) která zde hospodařila s dvěma syny Dobroslavem a (1931) a Něhoslavem (1934) až do jeho  znárodnění  v r. 1957.

Emilie Baláťová, roz. Jedličková (*1869) - snacha (l )

Josef Balátě (*1888) – vnuk (l ) –  v r. 1912 odjel do New Yorku, kde pracoval nejdříve na jatkách a později postavil a provozoval motorest u dálnice. Jako dobrovolník vstoupil za 1.světové války do US armády,  kde byl povýšen do hodnosti seržanta a jak víme z dobové  fotografie, obdržel i několik vyznamenání. Zemřel dne 6.12.1938 a je pochován na Long Island National Cementery v Suffolku, New York.  

 

Ve fotogalerii je uložena skupinová fotografie ze "Zlaté svatby" a její druhá strana, kde je popis jednotlivých účastníků.

Upozornění:  Po otevření fotogalerie kliknutím levé části myši na příslušnou fotografii, je možné  následně fotografii zvětšit na celou obrazovku tím, že se na snímek ve fotogalerii klikne pravou částí myši a z nabídky vybere  "zobrazit obrázek" levou částí myši.

 

 

Zapsal: Miloš Balátě

Mor. Budějovice  dne 5.6.2014.

 


Fotogalerie: Zlatá svatba.

/album/fotogalerie-zlata-svatba-/zlata-svadba-2-page-001-jpg2/
/album/fotogalerie-zlata-svatba-/zlata-svadba-2-page-002-jpg1/

—————