osobní stránka


Dodatek III - k příbuzenským vztahům s rodinou Boumových z Krychnova.

 

Na základě informací od paní Viktorie Vlachové  ( narozená v r. 1935, absolventka brněnské konservatoře ve hře na klavír a varhany, bytem v Kostelci nad Černými lesy), která je neteří (její matka byla sestřenicí) Bohumily Baláťové rozené Boumové (1904), se podařilo doplnit rodokmen o větev  Boumových z Krychnova a Lounských z Průhonic.

 

Bohumila Baláťová (1904) byla  podle paní Viktorie Vlachové pokřtěná jako Bohumilka a narodila se dne 7.11.1903. Já jsem uváděl v kronice datum narození 1904 a jméno Bohumila, vycházel jsem při tom z údajů uvedených na jejím úmrtním oznámení, které jsem obdržel po jejím úmrtí od jejího syna (a mého bratrance)  Dobroslava Balátě (1931).

 
https://web.telecom.cz/balatemilos/rod.boumova.jpg

 

Dále paní Viktorie Vlachová získala informaci od jedné ze svých sestřenic, že Vladimír

Balátě (1909) z Chotutic sice nebyl ženat, ale měl údajně nemanželskou dceru

s rodným příjmením Zazvonilová, kterou uznal za vlastní a odkázal ji statek v Chotu-

ticích. Tato jeho nevlastní dcera se provdala za jednoho příslušníka rodiny Sixtových

a to byli zřejmě ti Sixtovi, se kterými jsem se setkal v roce 1992 ve Skramníkách

na hřbitově u hrobky rodiny Baláťových, jak o tom píši ve II. oddílu "Historie čtyř staletí".