osobní stránka


Naše nejstarší rodinná památka, asi pětset let stará modlitební knížka po praprababičce Barboře Baláťové, rozené Schrötterové, narozené v roce 1796 v Herrensdorfu na panství Trautenberském.

 Seznam uveřejněných textů

 

Naše generace prožila svůj život v době, kdy nám byl vnucován materialismus, jako vědecký světový názor a náboženství bylo považováno za něco dávno přežitého a škodlivého, materialistický filozof Karel Marx náboženství dokonce nazval "opiem lidstva". Dnes sice žijeme ve svobodné společnosti, ale ateizmus je stále chápán jako názor vědecký, zatím co náboženství je, alespoň podle názoru většinové společnosti, založeno pouze na víře nevzdělaných lidí.

Smyslem mých textů rozhodně není obracet ateisty na víru, pouze konfrontovat současný stav vědeckého poznání s materialistickým světovým názorem.

A tak jsem se zahloubal do současné literatury a dospěl jsem k názoru, že na ateizmu dnes již není vědeckého vůbec nic. Snad nejlépe se mi to podařilo vyjádřit v článku  "Má soudobý materializmus a ateizmus vědecký základ?", který si spolu s ostatními texty s obdobnou tematikou můžete kliknutím vybrat ze seznamu, umístěném v levé horní části menu (u mobilní verze v okénku umístěném v pravém horním rohu).