osobní stránka


Rodinná kronika.

Kronika rodu Balátě popisuje události, které se mi podařilo zjistit za období od XVII. do XX. století.

Dále je v kronice pojednáno o spřízněných rodech Novotných z Lošánek, Jedličků z Lošan a rodu Brzáků z Bobnic.

Nejdále jsem se ve své práci na rodokmenu dostal po linii svoji matky z rodu Novotných,  k našemu předkovi Václavu Markovi, který se narodil kolem roku             

                           1586                  

 

K jednotlivým částem kroniky, kterými jsou: Úvod, Historie čtyř staletí a Dodatky, se dostanete z menu, které je umístěno v levé horní části této stránky  (u mobilní verze v okénku umístěném v pravém horním rohu).