osobní stránka


Archivace rodopisných údajů.

 

Archivace rodopisných údajů.

 

Při hledání údajů o našich příbuzných v USA jsem zjistil, že největší databázi genealogických dat soustředili a archivují Mormoni v Salt Lake City ve státě Utah (jejich oficiální název zní The Church of Jezus Christ of latter–day Saints – Církev Ježíše Krista posledních dnů).

 

Genealogické údaje Mormoni shromažďují a archivují již mnoho let a protože jsou si vědomi, že zdroje těchto informací často podléhají zkáze, vybudovali poblíž Salt Lake City ve skalním masivu hory Granit Mountain podzemní archiv, kde získané údaje bezpečně uchovávají pro příští generace.

 

Využil jsem jejich nabídky i k archivaci našich údajů, které získal z matrik můj strýc plk.Ing.František Balátě a které jsou údajně uloženy ve Státním archivu v Praze. Ale protože víme, jak komunisté necitlivě zacházeli s církevním majetkem, není jisté, zda matriky vůbec ještě existují, respektive v jakém jsou stavu. Také si určitě někteří z nás pamatují, jak dopadly některé pražské archivy při povodních v roce 2002.

 

Proto jsem poslal základní údaje (tj. jména, příbuzenské vztahy, data a místa narození) našich předků k uložení do archivu v Granit Mountain, údaje jsou v požadovaném jednotném formátu, bez diakritických znamének ve jménech a místních názvech. Data jsou uložena v archivu na kompaktním disku ve složce č. 129 a v budoucnu mají být i trvale přístupná na internetu.

 

 

 

Zapsal: Miloš Balátě v Moravských Budějovicích, dne 1.9.2007.