osobní stránka


Genealogie

Genealogií našeho rodu jsem se začal zabývat na základě dokumentů, které mi věnoval můj strýc, plukovník Ing. František Balátě.

Dokumenty jsem využil zejména k sestavení našeho rodokmenu ( rodového rozrodu ) a později i k sepsání naší rodinné historie, formou rodinné kroniky.

Určitou pozornost jsem věnoval i původu příjmení Balátě, které je u nás velice neobvyklé a jehož nositeli jsou výhradně příslušníci našeho rodu.

Škoda, že jsem se k této práci dostal až v době, kdy ze zdravotních důvodů již nemohu doplnit znalosti navštěvou archivů a tak všechno co jsem napsal, vyzchází výhradně z dokladů které mám k dispozici a z vlastní paměti.

Genealogie rodu Balátě sestává ze tří částí: Pojednání o původu příjmení, rodokmenu a rodinné kroniky.

Příslušnou stránku lze otevřít z menu, které je umístěno v levé horní části.

(U mobilní verze v okénku umístěném v pravém horním rohu).