osobní stránka


Jak se kalil kapitál.

 

Na internetu stále koluje odkaz na text „Jak se kalil kapitál“. Je zajímavé, jak různí neinformovaní lidé cítí potřebu vytvářet podobné nesmysly (tzv. konspirační teorie) a šířit je po internetu. Některé formulace mě vyloženě rozesmály, např.:
To, k čemu tady došlo v listopadu roku 1989, bylo předem pečlivě naplánováno.“
 
Měl jsem tehdy možnost zúčastnit se celé řady jednání a větší chaos jsem nikdy před tím, ani potom už nezažil. Nic neprobíhalo podle předem připraveného plánu, všechno se dělo chaoticky a velkou úlohu v tomto procesu sehrála náhoda. Velice zábavně zní i věta:
 Kdo tehdy stál v pozadí a kdo tedy rozhodl o tom, že se nejmocnějším mužem v této zemi stal právě Václav Klaus, se dnes můžeme jen dohadovat.“

Kdo rozhodl o tom, že se nejmocnějším mužem v zemi stane právě Václav Klaus se mohou dohadovat pouze lidé, kteří u tehdejších událostí nebyli. Do Občanského fóra Václava Klause skutečně přivedla Rita Klímová a představila ho jako ekonoma. Všechno se vyvíjelo v rychlém tempu a skutečnost, že Václav Havel jmenoval Václava Klause ministrem financí spočívala v tom, že jiný ekonom nebyl zrovna po ruce. Obdobně jmenoval např. Petra Millera, ministrem práce a sociálních věcí, protože jiný dělník v OF nebyl a všichni se tehdy shodli na tom, že v dané politické situaci by bylo vhodné, aby nějaký dělník ve vládě zastoupen byl.


A „nejmocnějším mužem v zemi“ se stal Václav Klaus dne 13.října 1990. V pozadí nestál vůbec nikdo, takže se není o čem dohadovat. Stalo se to na sněmu OF, kde jsem byl přítomen. Jako důkaz zde uvádím program tehdejšího sněmu OF, kde je mojí rukou pod bodem 7a) volba předsedy OF dodatečně připsána:

Ačkoliv to nebylo v návrhu programu, v průběhu sněmu jsme se shodli na tom, že by Občanské fórum už neměli vést tzv. mluvčí (tehdy to byli tři mluvčí - Sedláček, Kučera a Fišera), ale jeden předseda, který by měl dosavadní nesourodé občanské fórum přebudovat na demokratickou stranu.

O tuto funkci se tehdy ucházeli a se svojí představou o dalším směřování OF v diskusi vystoupili Pavel Rychetský, Václav Klaus a Martin Palouš (přihlásit se mohl kdokoliv z přítomných). Volilo se aklamací, já jsem se zdržel hlasování, protože se mi nezdál vhodný ani jeden z kandidátů. Zvolen byl Václav Klaus, který na přítomné delegáty udělal jako „ekonom“ nejlepší dojem. To je celá záhada raketového nástupu Václava Klause.

Kritika nepovedené „kupónové privatizace“ je celkem oprávněná, i když okolnosti uváděné autorem článku, jsou do značné míry rovněž výtvorem jeho vlastní fantazie. Faktem ale zůstává, že kupónová privatizace se pro mnoho slušných a schopných lidí stala zdrojem základního kapitálu pro následné podnikání. Skutečnost, že se tak nestalo ve větším měřítku nespočívala v samotném principu kupónové privatizace a v nedokonalé legislativě, která ji provázela, ale v neschopnosti mnoha lidí této jedinečné a neopakovatelné příležitosti využít.
 
 A tak si teď můžeme přečíst různá pojednání od lidí kteří „něco slyšeli od strýce Jana“, jak uvádí sám autor, nyní si vymýšlejí a vytvářejí kolem roku 1989 tajemno, které ve skutečnosti neexistuje.

Skutečnost, že transformaci naší ekonomiky prováděl právě Václav Klaus, socialistický ekonom s nepatrnými teoretickými znalostmi v oblasti  tržní ekonomiky a s nulovými praktickými zkušenostmi, byla pouze shoda okolností. 

 

Uvážíme-li zpětně všechny okolnosti tehdejší chaotické doby a složitost přechodu z centrálně plánované socialistické ekonomiky na otevřenou ekonomiku tržní,  nedopadla transformace v naší zemi zrovna nejhůř.

 

Miloš Balátě

Moravské Budějovice  1.8.2014