osobní stránka


Je ateizmus na ústupu?

 

Poprvé jsem se s tímto názorem setkal při četbě knihy „Střet civilizací“.Není to kniha ledajaká, napsal ji přední americký sociolog a politolog S.P.Huntington a byla přeložena do všech světových jazyků. Huntington zde uvádí, že v současné době probíhá ve světě desekularizace a není to jev pozorovaný v jedné zemi, či na jednom kontinentě, ale jev celosvětový - globální.

Proto mě zaujal i článek uveřejněný ve „Washington Times“ dne 7.3.2005 (cituji):

“Ateizmus jako teoretická pozice je celosvětově na ústupu,“ řekl mnichovský teolog Wolfhart Pannenberg. Také oxfordský teolog Alister McGrath říká, že „budoucnost ateizmu je spíše v oblasti soukromé víry jednotlivce než ve veřejné sféře, kterou dříve obýval“. Důvodem podle obou je, že ateizmus dnes ztrácí svůj vědecký podklad.

Také britský filosof Anthony Flew se odvrací od ateizmu a říká, že evolucí nelze vysvětlit, že jediná buňka nese víc dat než všechny svazky Britské encyklopedie; přesto ale Boha bible nepřijímá.

Vídeňský profesor Zulehner říká, že přesvědčení ateisté se v Evropě stali „velmi malou skupinou.... Není jich dost na sociologický výzkum,“ dodává. Upozorňuje ale, že úpadek ateizmu neznamená ještě re-christianizaci. (Konec citátu).

Možná Vás bude zajímat, proč se zajímám o množství ateistů kolem nás. Důvod je prostý. Mezi lidmi, kteří věří v ušlechtilé vyšší cíle a neusilují jen o momentální prospěch či zábavu, se totiž mnohem lépe žije. Můžete se o tom velmi snadno přesvědčit např. pobytem ve skandinávských zemích. Ze statistik si snadno zjistíte, že jsou tam lidé vzdělaní a procento ateistů je nevýznamné. Setkáte se tam s lidmi velice slušnými, ohleduplnými a na naše poměry mimořádně poctivými. A tito lidé jsou navíc schopni vytvořit i vysoký hrubý domácí produkt, aniž by se vzájemně, ani kohokoliv jiného okrádali. To jsou nepochybně důsledky jejich názoru na svět.

Z tohoto důvodu mě potěšily zprávy o tom, že ateizmus je na ústupu. Doufám, že jsou to zprávy objektivní a že potěší i Vás.

 

V Moravských Budějovicích   2006.