osobní stránka


Naše nejstarší rodinná památka, asi pětset let stará modlitební knížka po praprababičce Barboře Baláťové, rozené Schrötterové, narozené v roce 1796 v Herrensdorfu na panství Trautenberském. 

Osobní  stránka

 

 

 Tato stránka je určena mým přátelům,  známým a  těm, které by event. mohly zajímat moje články o vztahu vědy a víry, jež jsem postupně psal a uveřejňoval na různých internetových portálech.

Moje práce genealogické, které vyústily v sestavení rodokmenu a sepsání rodinné kroniky, by mohly zajímat především čtenáře z řad příbuzných.

Spíše pro pobavení, než jako historický obrázek, jsem sepsal "Vzpomínky z dětství", které se týkají období z konce 2. světové války.

 

Miloš Balátě,  Moravské Budějovice,  duben 2008.