osobní stránka


 

Úvod.

Kronika našeho rodu byla zpracována díky dokumentům, které jsem obdržel v roce 1965 od strýce plk. Ing. Františka Balátě, a to především díky jeho výpisům z matrik, které pořídil na farním úřadě ve Skramníkách u Českého Brodu. Velmi cenné jsou jeho „Poznámky k rodu Balátě“, ve kterých uvedl překlady německých textů z některých starých dokumentů a zejména pak výpisy z modlitební knížky po praprababičce Barboře Schretterové, které jsou v současné době, vlivem času, již zcela nečitelné. K prostudování těchto materiálů musel strýc vynaložit značné úsilí a věnovat mnoho času, protože jejich četba je pro současného čtenáře již velice obtížná.

Další důležité materiály mi ochotně poskytla i jeho dcera Ing. Jarmila Šímová, včetně několika dokumentárně velice cenných fotografií. Protože k ostatním dokumentům a fotografiím, které zůstaly po mém otci Jaroslavu Balátě v Brně, se již ze zdravotních důvodů nedostanu, musel jsem spoléhat především na vlastní paměť, zejména pokud jde o údaje, které se týkají generace mých rodičů, strýců a tet, a generace prarodičů. Doufám, že jsem se nedopustil příliš mnoha omylů, a pokud ano, tak ne podstatných.

Tímto textem jsem chtěl, kromě jiného, vzdát úctu k práci a úsilí našich předků, kteří v těch uplynulých staletích svoji poctivou prací vytvářeli budoucnost nejen naší rodiny, ale i celého národa.